La societat romana

 A mà esquerra trobareu les diferents classes socials amb una breu explicació.